Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Deutsch

17.10.2014 r.

Czytaj więcej

Wybory Samorządu Szkolnego

   22 września 2014 r. w naszej szkole rozpoczęła się kampania wyborcza. W tym roku szkolnym rywalizacja rozegrała się pomiędzy dziewczynkami, bowiem o stanowisko Przewodniczącego Samorządu Szkolnego ubiegało się 11 uczennic z klas 4-6. Miały one kilka dni na zareklamowanie swojej osoby. Na licznych plakatach, znajdujących się na barierkach między piętrami, można było poczytać o zainteresowaniach oraz pomysłach kandydatek na stanowisko przewodniczej.

14.10.2014 r.

Czytaj więcej

Umiem pływać - nauka pływania

   Od połowy września br. dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupa 30 uczniów klas III z naszej szkoły realizuje projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać – nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół. Projekt realizowany jest na krytych basenach wchodzących w skład Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Wartość projektu wyniosła 13.500 zł. Dotacja w wysokości 6.750 zł. - co stanowi 50% wartości zadania oraz wkład własny Miasta Kalety – również 50%, przeznaczone zostały na naukę pływania dla dzieci pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów.

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

Zawody lekkoatletyczne Bieg o Laur Złotego Dębu

   W środę, 1 października, na stadionie miejskim nasi uczniowie razem z kolegami i koleżankami z Miotka oraz  partnerskiego miasta Vitkov rywalizowali w biegach o LAUR ZŁOTEGO DĘBU. W tym roku wyjątkowo terenem zmagań nie była Aleja Dębów w Truszczycy- uczniowie biegali  na nowej bieżni tartanowej stadion  w kategoriach klas 1-3 oraz 4-6 z podziałem na chłopców i dziewczyny.

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

Informacja o uprawnieniach laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych

   Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r. wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania / promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., póz. 520).

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Kaletach

27.09.2014 r.

Czytaj więcej

Tarnogórska drogówka w szkole!

   Policjanci tarnogórskiej drogówki przeprowadzili 8 września br. spotkania z uczniami klas I-III naszej szkoły w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły"   W czasach, w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza nas dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych. Mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W tym działaniu określona jest rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela, który zna przepisy ruchu drogowego oraz jego reguły i zasady.

10.09.2014 r.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

   Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 koncelebrowaną Mszą św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Końcowym jej elementem było poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniówklas pierwszych. 

2.09.2014 r.

Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2014/2015

Rodzice ucznia, któremu w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje dofinansowanie, składają do dyrektora szkoły wniosek w terminie do 05 września 2014 roku (druki można pobrać ze strony internetowej miasta Kalety, szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły).

11.08.2014 r.

Czytaj więcej

Rodzice pierwszoklasisty!
DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w KALETACH 
ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI SIEDMIOLETNICH
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KLASY  I a i  I b
26 sierpnia 2014 r.  godz. 17.00    sala 13 (przy sekretariacie szkoły).

     Przekazuję rodzicom dzieci sześcioletnich i siedmioletnich informacje nt. bezpłatnego elementarza przekazane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Informuję także, że uczniowie otrzymają również w szkole bezpłatnie ćwiczenia do elementarza oraz książki do nauki języka angielskiego.

1.08.2014 r.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-17 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552