Deutsch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Szkolenie profilaktyczne

  W przeddzień Święta Patrona Szkoły w naszej szkole odbyło się  szkolenie profilaktyczne. Uczniowie po raz kolejny uświadomili sobie, jak wiele zagrożeń czai sie wszędzie i jak trzeba być czujnym.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Świąteczna niespodzianka dla sześciolatków

  W  przedświąteczny dzień do sześciolatków zawitali niecodzienni goście z niespodzianką - otrzymali oni kilka niespodzianek do nauki i zabawy podczas przerw międzylekcyjnych oraz zajęć świetlicowych.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Sukces sportowy

  Nasz uczeń Xawery Dróźdź przyniósł Mikołajkową niespodziankę, pochwalił się wśród kolegów i koleżanek swoim sukcesem sportowym - zdobył III miejsce w rozgrywkach sportowych.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe

  W rodzinnej i jakże świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie ubiegłorocznych sześciolatków z ich rodzicami i nauczycielami. Dzieci złożyły piękne życzenia, zaśpiewały, zagrały na instrumentach muzycznych, podzieliły się opłatkiem.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Konkursy świąteczne

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  odbyło się  w szkole wiele konkursów. Podczas uroczystego apelu rozdano nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursów.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Mikołajkowy taniec

  Uczniowie klasy II a z okazji  Mikołajkowego święta  przygotowali własną aranżację taneczną, czym wywołali uśmiech nie tylko wychowawcy, ale i kolegów i koleżanek.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Jasełka w szkole

   Boże Narodzenie to czas przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. To także tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów, nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat. 19 grudnia br. w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadziły nas jasełka przygotowane przez uczniów klas III.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Wystawa w Vitkovie

  Uczniowie i nauczyciele kaletańskich placówek oświatowych  24 października 2014 r. przebywali w Czechach realizując kolejny etap projektu  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/13.04091, název mikroprojektu POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Halloween w klasie II

  Mając świadomość różnic kulturowych dzielących kraje, uczniowie klasy II zdecydowali się zorganizować święto Halloween w swojej klasie. Uczniowie z ogromnym entuzjazmem zadeklarowali chęć uczestnictwa w całej gamie różnorodnych zadań.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Święto Edukacji

  Z okazji Dnia Edukacji odbyła się uroczysta akademia z udziałem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i zaproszeni goście.

31.12.2014 r.

Czytaj więcej

Zabawa andrzejkowa

   26 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa dla uczniów klas IV - VI. Przed dyskoteką uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przeprowadzili wróżby andrzejkowe w klasach. Był słodki poczęstunek, ciasteczka z wróżbą, a także konkurs na najciekawszy strój.

27.11.2014 r.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Pluszowego Misia

   Głównym celem popularyzacji w naszej szkole tego święta była chęć przypomnienie najważniejszych wartości, jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość, ciepło. Z tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw.

26.11.2014 r.

Czytaj więcej

Warsztaty  florystyczne

   Warsztaty florystyczne dla naszych czeskich gości z Vitkova przeprowadziła p. M.Ochman. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia były doskonałą okazją do zainteresowania ich florystyką oraz tworzeniem dekoracji także z kwiatów, by pokazać, że świąteczne ozdoby można stworzyć niemal ze wszystkiego. Czescy uczniowie radzili sobie znakomicie.

26.11.2014 r.

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla szkoły

   Nasza szkoła została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna dla każdego". Jego organizatorem był Instytut Inicjatyw Pozarządowych oraz Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, a partnerami merytorycznymi konkursu byli Związek Harcerstwa Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Do konkursu zgłosiło się 85 szkół, przedszkoli i ośrodków specjalnych.

25.11.2014 r.

Czytaj więcej

Święty Marcin w Kaletach

   W środę, 5 listopada 2014 r. na terenie PSP 1 w Kaletach, tradycyjnie już odbyło się spotkanie z miłosiernym legionistą św. Marcinem. Spotkanie rozpoczęło się jak co roku od rozpalenia ogniska, wokół którego zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Obecni byli Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni: Mirosława Potempa, Irena Nowak, Janina Perz, Maria Wiatrek, Kazimierz Złotosz oraz księża Krzysztof Sędłak i Marek Niewiadomski.

10.11.2014 r.

Czytaj więcej

Dyskoteka z okazji Halloween

   29 października odbyła się w naszej szkole dyskoteka z okazji Halloween.
Korytarze budynku nawiedziły zmory, czarownice, kościotrupy, zjawy, zombie i inne przerażające postaci. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, humory dopisywały. Tańcom i pląsom nie było końca.

31.10.2014 r.

Czytaj więcej

17.10.2014 r.

Czytaj więcej

Wybory Samorządu Szkolnego

   22 września 2014 r. w naszej szkole rozpoczęła się kampania wyborcza. W tym roku szkolnym rywalizacja rozegrała się pomiędzy dziewczynkami, bowiem o stanowisko Przewodniczącego Samorządu Szkolnego ubiegało się 11 uczennic z klas 4-6. Miały one kilka dni na zareklamowanie swojej osoby. Na licznych plakatach, znajdujących się na barierkach między piętrami, można było poczytać o zainteresowaniach oraz pomysłach kandydatek na stanowisko przewodniczej.

14.10.2014 r.

Czytaj więcej

Umiem pływać - nauka pływania

   Od połowy września br. dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupa 30 uczniów klas III z naszej szkoły realizuje projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać – nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół. Projekt realizowany jest na krytych basenach wchodzących w skład Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Wartość projektu wyniosła 13.500 zł. Dotacja w wysokości 6.750 zł. - co stanowi 50% wartości zadania oraz wkład własny Miasta Kalety – również 50%, przeznaczone zostały na naukę pływania dla dzieci pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów.

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

Zawody lekkoatletyczne Bieg o Laur Złotego Dębu

   W środę, 1 października, na stadionie miejskim nasi uczniowie razem z kolegami i koleżankami z Miotka oraz  partnerskiego miasta Vitkov rywalizowali w biegach o LAUR ZŁOTEGO DĘBU. W tym roku wyjątkowo terenem zmagań nie była Aleja Dębów w Truszczycy- uczniowie biegali  na nowej bieżni tartanowej stadion  w kategoriach klas 1-3 oraz 4-6 z podziałem na chłopców i dziewczyny.

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

Informacja o uprawnieniach laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych

   Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r. wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania / promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., póz. 520).

9.10.2014 r.

Czytaj więcej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Kaletach

27.09.2014 r.

Czytaj więcej

Tarnogórska drogówka w szkole!

   Policjanci tarnogórskiej drogówki przeprowadzili 8 września br. spotkania z uczniami klas I-III naszej szkoły w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły"   W czasach, w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza nas dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych. Mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W tym działaniu określona jest rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela, który zna przepisy ruchu drogowego oraz jego reguły i zasady.

10.09.2014 r.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

   Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 koncelebrowaną Mszą św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Końcowym jej elementem było poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniówklas pierwszych. 

2.09.2014 r.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-02 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552