Deutsch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Tarnogórska drogówka w szkole!

   Policjanci tarnogórskiej drogówki przeprowadzili 8 września br. spotkania z uczniami klas I-III naszej szkoły w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły"   W czasach, w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza nas dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych. Mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W tym działaniu określona jest rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela, który zna przepisy ruchu drogowego oraz jego reguły i zasady.

10.09.2014 r.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

   Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 koncelebrowaną Mszą św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Końcowym jej elementem było poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniówklas pierwszych. 

2.09.2014 r.

Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2014/2015

Rodzice ucznia, któremu w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje dofinansowanie, składają do dyrektora szkoły wniosek w terminie do 05 września 2014 roku (druki można pobrać ze strony internetowej miasta Kalety, szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły).

11.08.2014 r.

Czytaj więcej

Rodzice pierwszoklasisty!
DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w KALETACH 
ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI SIEDMIOLETNICH
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KLASY  I a i  I b
26 sierpnia 2014 r.  godz. 17.00    sala 13 (przy sekretariacie szkoły).

     Przekazuję rodzicom dzieci sześcioletnich i siedmioletnich informacje nt. bezpłatnego elementarza przekazane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Informuję także, że uczniowie otrzymają również w szkole bezpłatnie ćwiczenia do elementarza oraz książki do nauki języka angielskiego.

1.08.2014 r.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552